No Picture
ข่าวสด

มติสงฆ์ ฟัน ‘หลวงเจ๊ตำแซ่บ’ พ้นผ้าเหลือง พบที่ไหนจับสึกได้ทันที!

มติสงฆ์ ลงดาบ ขับ ‘หลวงเจ๊ตำแซ่บ’ พ้นสังกัดวัด-ขาดจากผ้าเหลืองทันที แม้จะยังไม่พบตัว สำนักงานเจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือแจ้งการขับไล่ “หลวงเจ๊ตำแซ่บ” ออกจากสังกัดวัดจันทนไชยศรีและให้ขาดจากความเป็นพระ เซ่นคลิปให้สามเณรช่วยสำเร็จความใคร่ในห้องน้ำ ชี้หลักฐานยืนยันความผิดชัดแจ้ง และพยายามติดต่อให้เข้ามาชี้แจงแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ วันที่ 14 พฤษภาคม พระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังหนังสือ จอ. 020/2565 เรื่องแจ้งการขับพระภิกษุออกจากสังกัดวัดจันไชยศรี และให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุ ถึงพระเทพศรีมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยเกล้าพระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย […]