Test&Go ส่อปิดยาว? ท่องเที่ยวฯจ่อชง ศบค. เปิด
ข่าวสด

Test&Go ส่อปิดยาว? ท่องเที่ยวฯจ่อชง ศบค. เปิด “แซนด์บ็อกซ์” รับฝรั่งเพิ่ม

” สธ.” ส่งสัญญาณทดสอบ & Go  ส่อปิดยาวจนกระทั่งสิ้นเดือนระเบียนมกราคม65  สกัด” โอมิครอน““ พิพัฒน์”  ชง“ศบค.” 7  เดือนระเบียนมกราคมนี้เพิ่มแซหนังสือนด์บ็อกซ์พื้นที่เกาะอื่นเสริม” จังหวัดภูเก็ตแซหนังสือนด์บ็อกซ์”  คาดต่างออกประเทศท่องเที่ยวไทย English 5-15  ล้านของคุณคนขึ้นกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความสามารถเสี่ยง        จากเนชั่ยอดคุณผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19  คุณสายออกพันธุ์ใหม่“ โอมิครอน”  พุ่งสูงสุดสูงมากขึ้นทั้งโลกทำให้ไทย English จะคุณต้องประกาศยับยั้งหัวเรื่อง: การเปิดรับสมัครงานสมาชิกเดินทางเข้าออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดระบบผู้ซื้อสินค้าทดสอบ & Go  ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อประเมินเหตุการณ์2  อาทิตย์เมื่อวันที่22  ธันวาคม2564-4  เดือนมกราคม2565        จนถึงการธนาคารวันนี้(3  เดือนมกราคม)  ห้องประชุมศูนย์ทำการคราวฉุกเฉิน(EOC)  ของกระทรวงสาธารณสุข( ส […]