แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แจ้งเส้นทาง
ข่าว

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แจ้งเส้นทาง “รถผ่านได้-ไม่ได้”

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายปิ่นทอง ถุงจันทร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์ อรุณศรี  นายช่างโยธาอาวุโส  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  ซึ่งขณะนี้  สายทางเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  จำนวน 21 สายทาง แต่ยังมีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอีกหลายจำนวนหลายสายทาง  ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ และ บำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ ตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 13 สายทาง มีรถผ่านได้ จำนวน  1 สายทาง และยังห้ามรถผ่าน จำนวน 12 สายทาง […]