นักท่องเที่ยวๆเชียงใหม่สุดฟิน”ผิงไฟ”คลายหนาว
ข่าวสด

นักท่องเที่ยวๆเชียงใหม่สุดฟิน”ผิงไฟ”คลายหนาว

อุณหภูมิวันนี้  ลดฮวบจึงทำให้ช่วงนี้ ยอดดอยมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักค้างแรมในรีสอร์ท พากันนั่งล้อมวง “ผิงไฟ” จากกองไฟที่ทางเจ้าของรีสอร์ทก่อขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพัก   ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขา โดยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 1.30 – 2 ชั่วโมง จะลดลงเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส และในช่วงกลางดึกจนถึงเช้า อุณหภูมิจะอยู่ที่ 15 – 19 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงเวลากลางวันในพื้นที่อำเภอสะเมิง เว็บบอล อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 23 – 25 องศาเซลเซียส ถือว่ากำลังเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ และความหนาวเย็น […]