ไทย ดันข้าว กข43 เอาใจคนในตลาดแคนาดา
ข่าวสด

ไทย ดันข้าว กข43 เอาใจคนในตลาดแคนาดา

ไทย ดัน ข้าว กข43 เอาใจสายรักสุขภาพ ในตลาดแคนาดา “พาณิชย์”เดินหน้านโยบาย “ตลาดนำการผลิต” หวังขยายโอกาสข้าวไทยในตลาดแคนาดาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาด ในการเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลความต้องการของตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้ไทยสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยกรมฯร่วมกับทูตพาณิชย์  ณ นครโทรอนโตในการ ศึกษาความต้องการข้าวในตลาดแคนาดาเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มรักสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยไทยมีข้าวสีและข้าว เพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้เป็นอย่างดี ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Media Launch ได้มีการเปิดตัวเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ข้าวคลุกมะเขือเทศ (Tomato Rice) โดยนำข้าวขาว กข43 […]