ดึงเกมสภาหักเหลี่ยมเพื่อน-สกัดคู่แข่ง
ข่าวการเมือง

ดึงเกมสภาหักเหลี่ยมเพื่อน-สกัดคู่แข่ง

ดึงเกมสภาหักเหลี่ยมเพื่อน-สกัดคู่แข่ง เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2 เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ออกกฎกระทรวงอย่างเร่งด่วน โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า เพราะรัฐบาลได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ตึงเกินไป ทำอะไรก็ไม่ได้ ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ฉบับพรรคก้าวไกล จะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ เพื่อผ่านวาระ 2-3 เรียกว่า โดนรัฐบาลปาดหน้า แบบไม่ถึง 24 ชม. หลังก่อนหน้านี้ […]