ของแพงทำยอด
ข่าวสด

แม่ค้าโอดของแพงทำยอดขายตรุษจีนปีนี้ตก

แม่ค้าโอดของแพงทำยอดขายตรุษจีนปีนี้ตก แม่ค้าเผยตรุษจีนปีนี้เงียบ ประชาชนใช้จ่ายน้อยเหตุของแพงทำยอดขายตก ขณะหมู,ไก่ ราคาทรงตัว จากการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ ย่านสะพานใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่า ประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้า  อย่างต่อเนื่องทั้งพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไปมาเลือกซื้อของสดไปประกอบอาหาร