เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเป็นจำนวนมาก
ข่าวสด

เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเป็นจำนวนมาก

ทางกองคลังได้เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจในเดือน ต.ค. 64 นี้มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากโควิดที่ปรับตัวดี ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเที่ยวไทยกว่า 2 หมื่นคน ชี้ทำให้การลงทุน-ส่งออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปได้ดีขึ้น   เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ต.ค.64 มีสัญญาณในการปรับตัวที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่มีเเนวโน้มที่ดีขึ้น จึงส่งผลทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้น เว็บสล็อตออนไลน์ นอกจากนี้การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 อีกด้วย โดยเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจด้านการบริโภคของภาคเอกชน […]