ไทย ดันข้าว กข43 เอาใจคนในตลาดแคนาดา

ไทย ดันข้าว กข43 เอาใจคนในตลาดแคนาดา

ไทย ดัน ข้าว กข43 เอาใจสายรักสุขภาพ ในตลาดแคนาดา “พาณิชย์”เดินหน้านโยบาย “ตลาดนำการผลิต” หวังขยายโอกาสข้าวไทยในตลาดแคนาดาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ไทย ดันข้าว กข43 เอาใจคนในตลาดแคนาดา

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาด ในการเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลความต้องการของตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้ไทยสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดได้ดียิ่งขึ้น

โดยกรมฯร่วมกับทูตพาณิชย์  ณ นครโทรอนโตในการ ศึกษาความต้องการข้าวในตลาดแคนาดาเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มรักสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยไทยมีข้าวสีและข้าว เพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้เป็นอย่างดี ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Media Launch ได้มีการเปิดตัวเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ข้าวคลุกมะเขือเทศ (Tomato Rice)

โดยนำข้าวขาว กข43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลาง – ต่ำ สมัครบาคาร่า มาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและ Tomato Paste ตามสไตล์อาหารละติน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างข้าว กข43 ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ได้นำกลับไปทดลองปรุงที่บ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงานกว่า 40 ราย ทั้งนี้ คาดว่าข้าว กข43 จะได้รับความนิยมในแคนาดา เนื่องจากเหมาะกับผู้บริโภคแคนาดาในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ แคนาดาถือเป็นหนึ่งในตลาดข้าวคุณภาพสูง (Premium Market) ของไทย โดยในปี 2564 (ม.ค. – ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปแคนาดาปริมาณ 56,350 ตัน ลดลง 32.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไปยังแคนาดากลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 42.29% เนื่องจากปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคนาดาเริ่มคลี่คลาย ทำให้มีความต้องการข้าวทั้งจากผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจบริการอาหาร (ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงเรือสำราญ) เพิ่มขึ้น โดยชนิดข้าวที่ส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอม และข้าวเหนียว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมกับผู้นำเข้าข้าวสำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand” ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทยให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกต่อไป