ไทยรัฐทีวี พักงานผู้สื่อข่าว-พิจารณาโทษ กรณีรับรู้เรื่องผู้สื่อข่าวหญิง

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ออกประกาศ จากกรณี นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอปลา ได้ออกมาระบุว่าเป็นผู้ร้องขอให้ ผู้สื่อข่าวหญิงสํานักข่าวแห่งหนึ่ง ไปร่วมหาหลักฐานที่สํานักสงฆ์ดงสว่างธรรม อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กระทั่งเกิดคลิปและภาพข่าวพาดพิงถึง หลวงปู่แสง ญาณวโร จนมีการเผยแพร่ภาพ รายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จนกลายเป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์การทํางานของสื่อมวลชนว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม

กองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้สื่อข่าว ภาคสนามที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวดังกล่าวจึงทราบว่าผู้สื่อข่าวทราบข้อมูลว่ามีพฤติการณ์ตามที่มี ผู้สื่อข่าวหญิงร่วมในกระบวนการดังกล่าวจริง แต่กลับไม่รายงานหรือแจ้งให้กองบรรณาธิการและหัวหน้างานตามสายงานทราบ จึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการทําหน้าที่สื่อมวลชนและขัดต่อหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่ตกเป็นข่าว สล็อตฟรี

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี จึงมีคําสั่งให้พักงานผู้สื่อข่าวเพื่อสอบสวนเป็นเวลา 7 วัน และได้ตั้งกรรมการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องรวมถึงหัวหน้างานตามลําดับสายงาน ก่อนจะมีการพิจารณา ถึงบทลงโทษอื่นๆ ต่อไป สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี กราบขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีก