แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แจ้งเส้นทาง “รถผ่านได้-ไม่ได้”

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แจ้งเส้นทาง

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายปิ่นทอง ถุงจันทร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์ อรุณศรี  นายช่างโยธาอาวุโส  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  ซึ่งขณะนี้  สายทางเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  จำนวน 21 สายทาง แต่ยังมีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอีกหลายจำนวนหลายสายทาง  ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ และ บำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ ตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 13 สายทาง มีรถผ่านได้ จำนวน  1 สายทาง และยังห้ามรถผ่าน จำนวน 12 สายทาง มีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

1.ศก.4034 แยก ทล.2086-บ้านโจดม่วง อ.ราษีไศล,ศิลาลาด ช่วง กม.1+000 – 3+800 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.20 ม. “รถผ่านได้” และช่วง กม.8+000-9+500 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 1.80  ม. “ห้ามรถผ่าน”

2.สาย ศก.4018 แยก ทล.2083-อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอราษีไศล,บึงบูรพ์ ช่วง กม.1+000-1+2000 ปริมาณน้ำสูง 1.65 ม. และช่วง กม.2+800 – 3+350 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 1.25 ม. “ห้ามรถผ่าน”
3.ศก.4029 แยก ทล.2083 – บ้านโพธิ์ อ.ราษีไศล,ศิลาลาด ช่วง กม.6+600 – 6+900 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.95 ม. “ห้ามรถผ่าน”
4.ศก.3058 แยก ทล.220 – บ.หนองหมากแซว อ.วังหิน ช่วง กม. 9+500-9+600 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 1.60 ม. “ห้ามรถผ่าน”
5.ศก.3089 แยก ทล.294 – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.เมือง ช่วง กม.0+200 – 2+200 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.65 ม.”ห้ามรถผ่าน”
6.ศก.3087 แยก ทล.226 – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ – ถนนทางหลวงชนบท ศก.5009 อ.เมือง ช่วง กม.2+400-4-900 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 2.10 ม. “ห้ามรถผ่าน”
7.ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ – อำเภอยางชุมน้อย  อ.เมือง,ยางชุมน้อย  ช่วง กม.0+000 – 2+200 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 1.90 ม. และช่วง กม.5+000 – 10+150 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 2.35 ม. “ห้ามรถผ่าน”
8.ศก.4053 แยก ทล.2373 – ศรีสะเกษ อ.เมือง ช่วง กม.5+300 – 7+000 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 1.15 ม. และช่วง กม.9+900 – 10+650 น้ำท่วมผิวจราจรสูง  1.45 ม. “ห้ามรถผ่าน”
9.ศก.4041  แยก ทล.2083 – บ้านคูซอด อ.ราษีไศล,อุทุมพรพิสัย,เมือง ช่วง กม.2+300 – 3+100 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.45 ม. “ห้ามรถผ่าน”
10.ศก.4019 แยก ทล.2085 – บ้านโนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.9+350 – 11+400 น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.10 ม. “รถผ่านได้”และที่อำเภอกันทรารมย์  จากการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำถนนเชิงลาดสะพานห้ายทา  รหัส ศก.012 ตำบลน้ำเกลี้ยง ระดับน้ำ ปกติ รถยนต์ จักรยานสามารถสัญจรได้แล้ว    และแขวงทางหลวงศรีสะเกษ และ บำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้จัด เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกด้านจราจร ติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย หลักนำทางกำหนดช่องจราจร และปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วง กม. น้ำท่วม  เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยบนเส้นทางหลวงชนบท