เลาะเลียบเที่ยว น้ำเขื่อน-น้ำโขง ที่ “อุบลราชธานี”

“อุบลราชธานี” เป็นจังหวัดในแถบอีสานใต้ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลเลาะเลียบชายแดน และเป็นจังหวัดสุดท้ายของไทยที่สายน้ำโขงไหลไปสิ้นสุดที่ บ้านเวินบึก อ.โขงเจียม ก่อนจะไหลต่อไปยัง สปป.ลาว

เส้นทางเดินชมธรรมชาติ

Nature Walkway เขื่อนสิรินธร แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุบลราชธานี

แต่นอกจากน้ำโขงแล้ว ที่อุบลราชธานีก็ยังมี “น้ำเขื่อน” จากเขื่อนใหญ่ของจังหวัดอย่างที่ “เขื่อนสิรินธร” ที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนจำนวนมาก ทริปนี้เลยจะขอชวนมาเที่ยวลัดเลาะริมน้ำ ทั้งน้ำเขื่อนและน้ำโขงกันที่ “อุบลราชธานี”

เริ่มต้นการท่องเที่ยวกันที่แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา “Nature Walkway” ซึ่งตั้งอยู่ที่ “เขื่อนสิรินธร” (อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี)

สำหรับเขื่อนสิรินธรนั้น เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวสร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล นอกจากจะให้ประโยชน์ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า การชลประทาน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ยังเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมาก

โดย “Nature Walkway” เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ล่าสุดของเขื่อนสิรินธรที่เพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ไม่นาน แต่ก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากทัศนียภาพที่งดงาม สามารถเดินชมวิวสวยๆ บนเส้นทางเดินชมธรรมชาติในมุมสูง ความยาวกว่า 415 เมตร ซึ่งขณะนี้เปิดให้ชมในเฟสแรก ความยาวกว่า 200 เมตร

เส้นทางเดินชมธรรมชาติในมุมสูง มีทางเดินสูงเหนือยอดไม้ สามารถชมวิวเขื่อนสิรินธรได้กว้างไกลสุดสายตา และที่เป็นไฮไลต์คือ ที่บริเวณปลายสุดของสะพานแต่ละจุด จะเป็นพื้นกระจกที่สามารถมองเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจน

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก

และเมื่อมองออกไปทางด้านซ้าย ก็จะเห็น “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแผงโซลาร์เซลล์บนผืนน้้าอันกว้างใหญ่พื้นที่กว่า 450 ไร่ ซึ่งมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และเมื่อไม่มีแสงแดดหรือในเวลากลางคืน ก็สามารถนำพลังน้ำจากเขื่อนสิรินธรมาผลิตไฟฟ้าได้

ล่องแพลำโดมน้อย

นอกจากนี้ บริเวณท้ายเขื่อนสิรินธรยังมี “ลำโดมน้อย” ที่ถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง โดยการจัดกิจกรรม “ล่องแพลำโดมน้อย” ที่มีให้บริการอยู่หลายแห่ง เป็นแพขนาดใหญ่ที่ล่องไปตามลำน้ำโดมน้อย ชมความเขียวขจีของป่าไม้ทั้งสองข้างลำน้ำและน้ำไหลที่ใสสะอาด สามารถสั่งอาหารมานั่งกินบนแพ หรือให้แวะจอดเล่นน้ำเย็นๆ ได้ด้วย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ไม่ไกลจากบริเวณนี้ยังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดอัศจรรย์ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” เมื่องานพุทธศิลป์รูปต้นไม้ที่ผนังด้านหลังโบสถ์จะค่อยๆ เปล่งประกาย เกิดเป็นรูปต้นไม้เรืองแสงอันโดดเด่นท่ามกลางความมืด จนผู้คนขนานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดเรืองแสง”

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 123bet โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมอยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพต้นกัลปพฤกษ์ คือตั้งแต่เวลา 18.00 -20.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้มองเห็นต้นไม้เรืองแสง