เปิดเกณฑ์ ผู้ถือบัตรคนจน ได้ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน เผยช่องทางลงทะเบียน

[ad_1]

เปิดเกณฑ์ ผู้ถือบัตรคนจน ได้ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.64 ถึงเดือนก.ย.65 เผยช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ

ล็อตเตอรี่ออนไลน์

วันที่ 21 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนต.ค.64 ล็อตเตอรี่ออนไลน์ ถึงเดือนก.ย.65 รวมระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหลักการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกเป็น ลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน และให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือนโดยประมาณ

ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้านั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

ขณะที่การลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หวยออนไลน์ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ โดยผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯเพื่อยืนยันตัวตน

[ad_2]

หนังออนไลน์