เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเป็นจำนวนมาก

เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเป็นจำนวนมาก

ทางกองคลังได้เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจในเดือน ต.ค. 64 นี้มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากโควิดที่ปรับตัวดี ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเที่ยวไทยกว่า 2 หมื่นคน ชี้ทำให้การลงทุน-ส่งออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปได้ดีขึ้น

 

เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ต.ค.64 มีสัญญาณในการปรับตัวที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่มีเเนวโน้มที่ดีขึ้น จึงส่งผลทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้น เว็บสล็อตออนไลน์ นอกจากนี้การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 อีกด้วย โดยเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจด้านการบริโภคของภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคสินค้าคงทน ก็จะสะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ภายในเดือน ต.ค.64 หดตัวลงในอัตราชะลอลงอยู่ที่ -9.0% ต่อปี และยังส่งผลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหลังขจัดผลทางฤดูกาล 1.4% มันจึงสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 43.9 จากระดับ 41.4 ในเดือน ก.ย. 64 โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ประชาชนและภาคธุรกิจก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็อยู่ใน ระดับราคาที่คงที่ มีการขยายตัวที่ 10.6% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามมูลค่าการนำเข้าสินค้า  และปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งก็ยังคงลดลงจากช่วงปีก่อนที่ -11.2% ต่อปี และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -7.0 และรายได้เกษตรกรที่แท้จริงลดลงที่ -10.2% ต่อปี” นายวุฒิพงศ์ กล่าว