เช็กสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.40

เช็กสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.40 ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนกลุ่มกลางคืนที่สมาคมดนตรีฯ การันตีรับ 5,000 บาท ไม่เกินวันนี้

วันนี้ (10 ก.พ. 65) ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำหรับการเยียวยาประกันสังคม ม.40 ที่เป็นนักร้อง-นักดนตรี ในกิจการสถานบันเทิง เพราะตาม Timeline ที่สำนักงานประกันสังคมเคยระบุไว้คือ ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 และได้การรับรองจากสมาคมดนตรีฯ

หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65 จะได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65 ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับการับร้องจากสมาคมดนตรีฯ ตามกรอบเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่เกินวันนี้นั่นเอง

โอนเงินแล้ว

ขณะที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th มีการอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39  คาสิโนเว็บตรง และมาตรา 40 ในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมโควิด-19 ของรัฐนั้น โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 65