เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

PM 2.5

ตรวจวัดค่าฝุ่นPM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพฯ เช้าวันนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด

วันที่ 28 มกราคม 2565 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ทั้งนี้สามารถตรวจวัดได้ 16-49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ปั่นเกมส์สล็อต

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี