เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง กินเหล้าแก้วเดียวกัน

[ad_1]

เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม – บ้านขุนแม่รวม อ.กัลยาณิวัฒนา กินเหล้าแก้วเดียวกัน มีคนลำพูนร่วม

slot

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายไทย อายุ 38 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน และไตวาย การติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 20 ต.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ, วันที่ 24 ต.ค. เหนื่อยมาก slot แขนขาบวม หมดสติไม่รู้สึกตัว ญาติจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยฟื้นคืนชีพ ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นส่งรักษาต่อในห้องไอซียูความดันลบ อาการไม่ดีขึ้น ให้การรักษาแบบประคับประคองเรื่อยมา กระทั่งเสียชีวิตวันที่ 28 ต.ค.

อีกรายเป็นหญิงไม่ระบุสัญชาติ อายุ 50 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ ไม่ชัดเจน และไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 ต.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ และเหนื่อย, วันที่ 13 ต.ค. ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน, วันที่ 24 ต.ค. เหนื่อยมากขึ้น ซึมลง จึงใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์, วันที่ 29 ต.ค. ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเสียชีวิต

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของ จ.เชียงใหม่ พบเพิ่ม 394 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย มาจากกรุงเทพฯ 3 ราย เลย 2 ราย และชัยนาท 1 ราย ส่วนที่เหลือ 388 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด แบ่งเป็นการติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 115 ราย ยังคงพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 58 ราย

จากคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 141 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัว อาทิ ตลาดเมืองใหม่ 25 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 18 ราย, หมู่ 7 ต.หางดง อ.ฮอด 16 ราย, ตลาดสันป่าข่อย 10 ราย, ชุมชนย่านช้างคลาน 9 ราย, หมู่ 8 ต.หางดง อ.ฮอด 9 ราย, หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า 8 ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย อ.เมืองเชียงใหม่ 5 ราย, วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา 4 ราย, โรงเรียนนานาชาติ Grace 4 ราย และในอีกหลายแห่งที่พบเพิ่ม 1-3 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออีก 74 ราย จากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์แคมป์คนงาน หมู่ 4 ต.หนองแฝก อำเภอสารภี 27 ราย, งานแต่งบ้านโป่งสะแยน-ขุนแม่รวม อ.แม่แจ่ม และอ.กัลยาณิวัฒนา 13 ราย, มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม ถนนลอยเคราะห์ 5 ราย, บริษัทกระเบื้องไม้งาม ต.สันกลาง อ.สันกำแพง 5 ราย, หมู่บ้านการเคหะ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ 4 ราย, ตลาดยางเนิ้ง อ.สารภี 4 ราย

สำหรับคลัสเตอร์กลุ่มตลาด ในส่วนของตลาดเดิมยังคงเป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระหว่างการกักตัว และติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติมอยู่ ส่วนตลาดอื่นๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ได้แก่ ตลาดยางเนิ้ง ,ตลาดทิพย์เนตร, ตลาดสามแยก และยังพบใหม่อีกหลายตลาด ได้แก่ ตลาดบ้านท่อ ตลาดเจริญเจริญ ตลาดมะจำโรง ตลาดป่าบง แห่งละ 1 ราย เป็นผู้ที่ให้ประวัติว่าเข้าไปใช้บริการ และเป็นพ่อค้าแม่ค้าในบางตลาด ในช่วงนี้ขอให้ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ ด้านคลัสเตอร์กลุ่มแรงงานต่างด้าว ยังคงมีหลายคลัสเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน และในชุมชน

ส่วนการระบาดในชุมชน พบใหม่ในงานแต่งงานที่บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม-บ้านขุนแม่รวม อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน เข้าร่วมงานแต่งงานของชนเผ่าปกาเกอะญอ มีการดื่มสุราแก้วเดียวกัน และพบว่ามีคนจาก อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าร่วมงานด้วย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง

[ad_2]

หนังออนไลน์