หนุ่มเมืองจันท์ ปิยบุตร นักรบ เกาะหนึบ Top 3 อันดับขายดีบูธมติชนต่อเนื่องวันที่ 9

หนุ่มเมืองจันท์ ปิยบุตร นักรบ เกาะหนึบ Top 3 อันดับขายดีบูธมติชนต่อเนื่องวันที่ 9

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ บูธ A16 สำนักพิมพ์มติชน ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำในวันนี้มีนักอ่านหลั่งไหลเดินทางมาเลือกซื้อหนังสือที่บูธมติชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายมณฑล ประภากรเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชนเปิดเผยอันดับหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์มติชนประจำวันนี้ ดังนี้

1.สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น โดย หนุ่มเมืองจันท์
2.ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล สล็อตออนไลน์
3.เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย โดย นักรบ มูลมานัส
4.ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี โดย เทพ บุญตานนท์
5.วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย โดย รูธ เบเนดิกต์ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์
6.ก่อร่างเป็นบางกอก ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร
7.Livable Japanใส่ใจไว้ในเมือง โดย ปริพนธ์ นำพบสันติ
8.ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์
9.ปิดแท็บชีวิต แค่ปิดโซเชียล ของ Tanya Goodin แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา
10.ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และอิศร์กุล อุณหเกตุ