ยื่น ป.ป.ช.อีก สอบส่อทุจริตก่อสร้างรัฐสภา เสาไม้สักราขึ้น-จ้างรับเหมาช่วง

“วิลาศ” ยื่นอีก 2 เรื่องให้ ป.ป.ช.สอบ ส่อทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ พบเสาไฟผิดแบบ ซ้ำเสาไม้สักขึ้นราวันนี้ (3 ก.ย. 2565) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำผิดข้อสัญญา ส่อว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ตามแบบโครงการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีเสาไฟพร้อมโคมไฟ L03 บริเวณภายนอกอาคารรัฐสภา 97 ต้น มีการกล่าวหาว่าเสาไฟดังกล่าวผิดแบบ มีความพยายามที่จะยินยอมให้ใช้เสาไฟที่ผิดแบบ พนันบอล โดยนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดมีการสั่งให้เปลี่ยนเสาทั้งหมด และขณะนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีการร้องเรียนและส่งภาพถ่ายทั้งขณะติดตั้งเสาไฟที่ผิดแบบและเสาไฟที่แก้ไข พบว่าผู้ที่ทำการติดตั้งดังกล่าวทั้ง 2 ครั้งใส่ชุดพนักงานของบริษัทหนึ่งอย่างชัดเจน