มติสงฆ์ ฟัน ‘หลวงเจ๊ตำแซ่บ’ พ้นผ้าเหลือง พบที่ไหนจับสึกได้ทันที!

มติสงฆ์ ลงดาบ ขับ ‘หลวงเจ๊ตำแซ่บ’ พ้นสังกัดวัด-ขาดจากผ้าเหลืองทันที แม้จะยังไม่พบตัว

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือแจ้งการขับไล่ “หลวงเจ๊ตำแซ่บ” ออกจากสังกัดวัดจันทนไชยศรีและให้ขาดจากความเป็นพระ เซ่นคลิปให้สามเณรช่วยสำเร็จความใคร่ในห้องน้ำ ชี้หลักฐานยืนยันความผิดชัดแจ้ง และพยายามติดต่อให้เข้ามาชี้แจงแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

วันที่ 14 พฤษภาคม พระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังหนังสือ จอ. 020/2565 เรื่องแจ้งการขับพระภิกษุออกจากสังกัดวัดจันไชยศรี และให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุ ถึงพระเทพศรีมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยเกล้าพระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย ได้รับหนังสือที่ จร.04/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วัดจันทนไชยศรี ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา และหนังสือ จต.011/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยเรื่องราวกล่าวถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควร และนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างมากของคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย และคณะสงฆ์โดยรวม

บัดนี้ส่วนการปกครองสงฆ์ อำเภอลำทะเมนชัย โดยเกล้าพระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้ว เว็บหวย และมีมติสงฆ์ ดังนี้ 1.ให้พระมหานภารัตน์ นนฺทโก ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที นับตั้งแต่วันที่มีมติสงฆ์ของคณะสงฆ์ อำเภอลำทะเมนชัย นี้ คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏ มีความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คลิปฉาวดังกล่าวมีการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2565 จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่พบว่า พระสงฆ์รูปดังกล่าวปรากฏตัวในพื้นที่ใด ทั้งขอนแก่นและนครราชสีมา และจากการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติร่วมกันว่า พระสงฆ์รูปนี้ได้ขาดจากความเป็นพระแล้ว หากพบในพื้นที่ใดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจับสึกจากความเป็นพระได้ในทันที