ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ “ไส้เดือนดิน” กินได้โปรตีนสูง แต่ต้องปรุงให้ถูกสุขอนามัย จีนใช้ผสมยาบำรุง

[ad_1]

ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ “ไส้เดือนดิน” กินได้โปรตีนสูง แต่ต้องทำความสะอาดและปรุงให้ถูกสุขอนามัย เผยเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ จีนใช้ผสมยาบำรุง

ไพ่แคง

ไพ่แคง เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและวิจัยไส้เดือนดิน แสดงความเห็นกรณีที่ยูทูบเบอร์รายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอการรับประทานไส้เดือนดิบๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า การรับประทานไส้เดือนมีมานานแล้ว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการนำมารับประทานด้วยการย่างไฟ เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคบางอย่าง เช่นเดียวกับในประเทศจีน ที่มีการนำไส้เดือนใช้เป็นส่วนผสมในยาบำรุงตามตำรายาโบราณ และมีการนำเข้าไส้เดือนที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตากแห้งแล้วจากประเทศไทยปีละเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าสูงมากศ.ดร.อานัฐ กล่าวต่อว่า การนำไส้เดือนมารับประทานมีทั้งประโยชน์และโทษ ในส่วนของประโยชน์นั้น ต้องยอมรับว่าไส้เดือนมีโปรตีนสูง แต่ในส่วนของโทษ เนื่องจากในลำไส้ของไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์อยู่มากถึงประมาณ 500 ชนิด เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เมื่อมีผู้รับประทานไส้เดือนไปแล้ว บางคนอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากไม่มีภูมิต้านทาน ขณะที่บางคนอาจจะมีภูมิต้านทาน จึงไม่เกิดผลใดๆ แต่ในระยะยาวยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ ดังนั้นการจะนำมารับประทานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดและปรุงอย่างถูกสุขอนามัย อีกทั้งการจะเลือกรับประทานควรต้องใช้วิจารณญาณด้วย

ศ.ดร.อานัฐ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันไส้เดือนดิน แทงบอลออนไลน์ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในการนำมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ให้ย่อยสลายจนหมดสิ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกับได้ปุ๋ยจากมูลและฉี่ของไส้เดือนดินที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นิยมนำไปใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและพืชผล เพราะให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม เนื่องจากให้แร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการในระดับที่สูงและเหมาะสม

ศ.ดร.อานัฐ กล่าวอีกว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการพัฒนาวิจัยเรื่องของไส้เดือนดินมานานแล้วจนมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งได้ผลผลิตดีทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสูง

[ad_2]

หนังออนไลน์