“ประยุทธ์” ชวนปักหมุด “สกายวอล์ก เมืองกาญฯ” ย้ำ รัฐบาลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

Sky Walk กาญจนบุรี ใหม่ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

ที่ไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแม่น้ำแม่กลองได้ ในพื้นที่บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ป๊อกเด้งออนไลน์ มีความสูง 15 เมตร ยาว 144 เมตร ส่วนที่พื้นเป็นกระจกตลอดทั้งเส้นทาง

ตลอดจนการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จัดทำเป็น Walking Street ก็เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อนที่มีความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

"ประยุทธ์" ชวนปักหมุด "สกายวอล์ก เมืองกาญฯ" ย้ำ รัฐบาลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ นายกฯ ได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศของ จุดชมวิว Sky Walk แห่งใหม่ พร้อมระบุว่า รัฐบาลเน้นย้ำการนำศักยภาพด้าน Soft power อัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า บริการต่าง ๆ นำมาพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการถนนสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปี 2565 และปี 2566 น่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางได้มากขึ้น