‘บิ๊กป้อม’ สั่งเยียวยาด่วน ชาวบ้านประสบปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมผันน้ำสำรองเก็บใช้ฤดูแล้งคราวเดียวกัน

'บิ๊กป้อม' สั่งเยียวยาด่วน ชาวบ้านประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

‘บิ๊กป้อม’ สั่งเยียวยาด่วน ชาวบ้านประสบปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมผันน้ำสำรองเก็บใช้ฤดูแล้งคราวเดียวกัน

(10 ต.ค. 65) พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/65 ผ่านระบบ VTC ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ รับกับอุทกภัย และความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเตรียมการรองรับฤดูแล้งในคราวเดียวกัน

โดยรับทราบ สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ดิไอคอนกรุ๊ป จากปริมาณน้ำสะสมที่มีมาก ส่งผลลำน้ำสายหลักเอ่อล้น โดยเฉพาะ ลุ่มเจ้าพระยา แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำและผันน้ำเข้าเก็บพื้นที่แก้มลิง เพื่อรับปัญหาฤดูแล้งในคราวเดียวกัน โดยภาพรวม มีแหล่งน้ำที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 765 แห่ง ที่มีน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ พร้อมทั้งรับทราบ การดำเนินงานของศูนย์ส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอให้กรมชลประทาน ตรวจสอบความเสียหายพนังกั้นน้ำพื้นที่ท้ายอ่างให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ