“บิ๊กป้อง” รับตำแหน่ง “ผบ.ทอ.” เริ่มงานวันนี้เป็นวันแรก

[ad_1]

“บิ๊กป้อง” เริ่มงานแรกหลังรับตำแหน่ง “ผบ.ทอ.” พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

สล็อต joker

วันที่ 1 ต.ค.64 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ สล็อต joker ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมในพิธี

โดยมีกำลังพลที่บรรจุทั้งสิ้น จำนวน 307 คน โดยสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ หรือ ศตส.จชต.ทอ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ ให้แก่กำลังพล ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ระหว่างวันที่ 17-30 ก.ย. กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ สล็อตแตกง่าย กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้แก่กองทัพอากาศ

อีกทั้งร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และนำสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญ และความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ตามวาระในวันนี้ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาอำนาจอธิปไตย และความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประสาน สล็อตpg และสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

[ad_2]

หนังออนไลน์