นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตร

นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตร

นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหมอนวดรุ่นสุดท้ายปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษและกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ  นางจารุวรรณี บุญมี ผู้แทนจากสำนักแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์วิรัติ ประชุมพันธ์ เป็นวิทยากรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ได้นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการเข้ารับมอบวุฒิบัตรฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คน ซึ่งโครงการฝึกอบรมนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  24 ก.พ. 2565– 20 มี.ค.2565 ระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป สล็อตเว็บใหม่
นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอให้กลุ่มที่จบการฝึกในรุ่น  ได้นำความรู้ และทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ตนเอง และพัฒนาความรู้ให้ตนเองเรื่อยๆ และกลับมาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อการันตีฝีมือ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ และหากใครได้งานทำ มีรายได้ ขอให้ส่งข่าวเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อจะได้ติดตามประเมินผล และมีอะไรจะสื่อสารกัน ก็แจ้งในไลน์ได้ อยากพัฒนาเพิ่มเติม แจ้งเข้ามาในไลน์นวดไทยเพื่อสุขภาพ  เพจสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ

กล่าวว่า  ผู้ผ่านการอบรมวันนี้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพด้านการท่องเที่ยวในสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาด ขอฝากผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าหากมีผู้มาชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศ ควรปรึกษากรมการจัดหางานก่อน จะได้ไม่ถูกหลอก และขอให้รักษามาตรฐานการมีจรรยาบรรณในอาชีพ
หากมีเวลาก็ให้พัฒนาศักยภาพโดยหาประสบการณ์เพิ่มเติมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมชื่อนางอรนุช  คุณุรัตน์ ได้บอกความรู้สึกตื้นตันใจกับตนด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่าดีใจที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจนได้รับวุฒิบัตร
ตนเป็นคนทำธุรกิจจนส่งลูกสาวเรียน ม.จุฬาและม.ธรรมศาสตร์  มาสมัครฝึกอบรมแบบไม่คาดหวังว่าจะดีอย่างไร  แต่พอผ่านการอบรมแล้วกลับรู้สึกถึงคุณค่าของการมีอาชีพใหม่  จะกลับไปฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญประกอบอาชีพได้  และได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป