ชี้ “89 ปี รัฐธรรมนูญไทย ยิ่งห่างไกลระบบประชาธิปไตย” ปลุก ทลายกำแพงอำนาจ

ชูอำนาจ” ประธานคณะทำงานฝ่ายข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ชี้ “89 ปีรัฐธรรมนูญไทย ยิ่งไกลห่างระบบประชาธิปไตย” ปลุกทุกฝ่ายด้วยกันทำลายกำแพงอำนาจ ใช้วิถีทางข้อบังคับมติมหาชน สร้างรัฐธรรมนูญฉบับราษฎรอย่างแท้จริง

 

89 ปี รัฐธรรมนูญไทย

 

วันที่ 10 ธันวาคม นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานข้างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย เผยแพร่บทความ “89 ปีรัฐธรรมนูญไทย ยิ่งไกลห่างระบบประชาธิปไตย” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 เดือนธันวาคม 2564 กล่าวว่า 10 เดือนธันวาคม 2564 นับว่าเป็นวาระครบรอบ 89 ปี ของการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเมืองไทย ตอนวันที่ 10 เดือนธันวาคม 2475 ซึ่งเกิดขึ้นโดยผลการเปลี่ยนการปกครอง ช่วงวันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2475 แม้กระนั้นเป็นที่โชคร้ายว่า ตลอดตอนช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น แทนที่เมืองไทยจะได้อาศัยกลไกของรัฐธรรมนูญนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งสร้างระบบการบ้านการเมืองการปกครองให้กำเนิดความยั่งยืนและมั่นคง สร้างความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ เพื่อพลเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น อาทิเช่นประเทศระบบประชาธิปไตยอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดทุกอย่างกลับเดินหน้าแล้วถอยหลังอยู่เสมอ เหตุผลสำคัญมาจากสิ่งที่จำเป็นอำนาจของข้างผู้นำกองทัพที่ชอบอ้างความสงบของบ้านเรือนเข้าทำรัฐประหารอยู่หลายครั้ง ในขณะที่ประเทศที่รุ่งเรืองแล้วทั้งโลกไม่มีผู้ใดเขาทำกัน จนได้ชื่อว่าเมืองไทยมีรัฐประหารติดอันดับต้นของโลก เมืองไทยก็เลยถูกดูแลโดยทหารเสียเป็นส่วนมาก รัฐธรรมนูญที่ถูกทำขึ้นก็เลยเป็นรัฐธรรมนูญตามความจำเป็นของ หัวหน้าทหารในแต่ละระยะเวลา มิได้เกิดขึ้นจากจุดหมายด้วยกันของประชากร

โดยในปริมาณรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ นับถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นสำเร็จพวงของการปฏิวัติเสียเป็นส่วนมาก มีน้อยมากที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมสำหรับการทำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจุดหมายของความเคลื่อนไหวการปกครองที่อยากให้เป็นการดูแลของประชาชน โดยประชาชน รวมทั้งเพื่อประชาชน

การปฏิวัติปัจจุบัน เมื่อ 22 เดือนพฤษภาคม 2557 นับว่าเป็นรัฐประหารที่เลวทรามที่สุดคราวหนึ่งของประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ แต่ว่าหัวหน้ารัฐประหารได้ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญสร้างความเป็นต่อด้านการเมือง เพื่อการสืบสานอำนาจของตัวเองถัดไปให้ยาวนานที่สุด สล็อต โรม่า โดยมีเนว่ากล่าวบริกรเป็นคนรับใช้วางกลไกให้อย่างคมคาย ก็เลยทำให้กลไกตามรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกรุ๊ป สร้างวุฒิสภาให้เป็นที่ประชุมตรา องค์กรอิสระถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้านการเมือง ระบบการสำรวจถ่วงดุลเสียความสมดุล การกำหนดให้การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกรัฐธรรมนูญทำเป็นยาก ก็เลยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดี๋ยวนี้ยิ่งไกลห่างจากความเป็นประชาธิปไตย มีความเพียรพยายามที่จะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นระบบประชาธิปไตยทั้งยังรายใจความสำคัญรวมทั้งแก้อีกทั้งฉบับ แม้กระนั้นก็ถูกกีดกั้นโดยกลไกที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำขึ้นไว้

พรรคเพื่อไทย ก็เลยมีความเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่พลเมืองทั่วทั้งประเทศจะได้ด้วยกันสร้างรัฐธรรมนูญ ที่เป็นข้อตกลงชุมชนอันมีเหตุมาจากการมีส่วนร่วมของประชากรอย่างแท้จริงเพื่อสอดคล้องกับแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) โดยใช้กลไกของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันการปกป้องสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ให้เป็นผลเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสำหรับเพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริง สร้างระบบการบ้านการเมืองที่มีเสถียรภาพรวมทั้งมีคุณภาพ มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างความเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นกับระบบการบ้านการเมือง และก็สังคม ระบบการพิจารณาการใช้อำนาจเมืองควรจะเป็นไปอย่างไม่อ้อมค้อม กำเนิดความสมดุลสำหรับการใช้อิทธิพลของแต่ละหน่วยงาน การใช้อำนาจของศาลรวมทั้งองค์กรอิสระควรเป็นไปอย่าง ยุติธรรมและก็เป็นไปตามหลักนิติธรรม

ถึงแม้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยรวมทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อุตสาหะส่งเสริมให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่ว่าก็มีปัญหาจนถึงไม่บางทีอาจทำเป็นเสร็จแม้กระนั้นในในช่วงเวลานี้ภายใต้ข้อตกลงของข้อบังคับกล่าวถึงการออกเสียงมติมหาชน พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับพสกนิกรเพื่อจัดการให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้ เพื่อเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง

พรรคเพื่อไทยก็เลยมีความคิดเห็นว่า วันรัฐธรรมนูญปีนี้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนควรใช้เป็นวันเริ่มของการคิดอ่านที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อทำลายกำแพงที่อำนาจที่ถูกทำไว้ด้วยขั้นตอนการที่ไม่ชอบธรรมให้พังทลายลง