“จุรินทร์’”เปิดตัว 5 ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ปชป.

"จุรินทร์’"เปิดตัว 5 ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ปชป.

“จุรินทร์’”เปิดตัว 5 ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ปชป. จ่อดันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 65 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคเหนือ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ 1.นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2.นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3.น.ส.มุธิตา ทองคำนุช อดีตผู้สมัครส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ 4.นายคณิศร มาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าว และ 5.นายวันชัย ทิมชม สาธารณสุข 5 อำเภอ ที่ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก อีกทั้ง นายจุติจะลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนชาวพิษณุโลกมาให้การต้อนรับและให้กำลังใจอวยพรให้นายจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหน้า

นายจุรินทร์ กล่าวในงานตอนหนึ่งว่า 40 กว่าปีที่ชาวพิษณุโลกเคยมีส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วตั้งแต่ปี 2518 แม้การเลือกตั้งครั้งล่าสุด พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้ส.ส.ในจ.พิษณุโลก แต่อย่างน้อยหลังการเลือกตั้งดังกล่าว เรามีส.ส.จาก จ.พิษณุโลกไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรัฐมนตรีโดยการสนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์ prettygaming เพื่อตอบแทนชาวพิษณุโลก คือนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ ทั้งนี้ในปี 2566 จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาลครบเทอมในวันที่ 23 มี.ค.2566 ถ้าอยู่ครบ จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค.2566 แต่สมมติเกิดอุบัติเหตุมีการยุบสภา จะต้องจัดการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 45-60 วัน นับจากวันที่ยุบสภา สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า จ.พิษณุโลกมีส.ส.ได้ 5 คน 5 เขต ขณะที่นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนมาก คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ซึ่งเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร ถ้าพืชเกษตรราคาตก

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ในโครงการประกันรายได้ฯ ได้มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้ที่ผู้ปลูกข้าวในจ.พิษณุโลก 78,000 ราย เป็นเวลา 3 ปีกว่า รวมแล้วเป็นเงิน 4,200 ล้านบาท เฉลี่ยได้ครอบครัวละ 53,000 บาท เมื่อเกษตรกรมีเงินในกระเป๋า ก็นำมาจับจ่าย ทำให้ร้านค้ามีรายได้ จึงถือว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรทำให้มีผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจมหาศาล รวมทั้งการส่งออก ถ้าส่งออกดีเงินเข้ามาในประเทศ จะได้เงินมาทำงบประมาณแผ่นดินดูแลรักษาพยาบาล สร้างโรงเรียน ทำถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปาดูแลประชาชน ดังนั้น ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลในครั้งหน้า ต้องเดินหน้านโยบายการประกันรายได้ฯต่อไป สำหรับจ.พิษณุโลกจะต้องเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาทันสมัย ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการคมนาคม ที่สำคัญจะต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง สร้างรายได้ให้จ.พิษณุโลกและพวกเราทุกคนต่อไป

“ขอให้การเลือกตั้งเที่ยวหน้าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนพิษณุโลกลงคะแนนเปิดโอกาสให้ประชาธิปัตย์มาทำหน้าที่แทนท่านอีกวาระหนึ่ง เหมือนหลายยุคที่ผ่านมาในอดีต” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว