จับตา 22 ธ.ค.นี้ นายกฯ นัดถกวาระแต่งตั้งนายพลสีกากี 17 ตำแหน่ง

จับตา 22 ธ.ค.นี้ นายกฯ

นายกรัฐมนตรี นัดประชุม ก.ตร.22 ธ.ค.นี้ ถกวาระแต่งตั้งนายพลสีกากี รวม 17 ตำแหน่ง และขอมติขยายเวลา แต่งตั้งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ออกไปเป็น 31 ม.ค.ปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยมีวาระที่น่าสนใจคือ วาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บัญชาการ (ผบช.) ,รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) และ (ผบก.) สำหรับในการประชุมครั้งนี้ “อาจจะมี” การเสนอขอมติจากที่ประชุมเพื่อขอขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร (สว.) ถึง ระดับ รองผู้บังคับการ (รองผบก.) Sbobet24hr

ซึ่งก่อนหน้านี้ การประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติ ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ออกไปจากกรอบเวลาตามกฎ ก.ตร ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งกำหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.นั้น โดย มติ ก.ตร.ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายออกไปเป็นจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 สำหรับตำแหน่งว่างระดับ สว.ถึง รอง ผบก.มีจำนวนดังนี้ ระดับ รอง ผบก. 178 ตำแหน่ง,ผกก. 452 ตำแหน่ง,รอง ผกก. 908 ตำแหน่ง และระดับ สว. 1,974 ตำแหน่ง และตำแหน่งโยกสลับอีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับเหตุผลที่ต้องเลื่อนการแต่งตั้งออกไป เพราะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้น ต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเกี่ยวพันกันหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกำลังพลจากกองบัญชาการอื่นๆ ซึ่งจะต้องจัดกำลังพลเกือบ 20,000 นาย ดูแลการประชุมเอเปก 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.ที่ผ่านมา

มีรายงานว่าการประชุมครั้งนี้จะมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมติ ก.ตร.ได้ขอกำหนดตำแหน่งไว้จำนวน 17 ตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศ) เป็นตำแหน่งที่มีอยู่เดิม เป็นตำแหน่งว่างจากขอเออรี่ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง จเรตำรวจ สัญญาบัตร 8 (จตร.สบ.8) เป็นตำแหน่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างจากการขอเออรี่ 1 ตำแหน่ง