คลินิกเคลื่อนที่ แพทย์แผนไทย ดูแลผู้ป่วยอาการ Long COVID

นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งเป้าดูแลผู้ป่วยอาการ Long COVID ที่ปัจจุบันมีราวร้อยละ 20 ของผู้ป่วย หรือราว 880,000 คน ซึ่งทางการแพทย์แผนไทย เรียกว่า เป็นอาการลมปลายไข้ หายป่วยแต่ยังรู้สึกไม่สบายตัว ปวดเมื่อย วิตกกังวล ซึมเศร้า สมาธิสั้น ระบบร่างกายแปรปรวน ท้องเสีย ท้องอืด ตำรับแพทย์แผนไทยเรียกว่าระบบร่างกายเสียสมดุล เป็นกลุ่มแรกที่คาดหวังจะรักษา อีกกลุ่มคือประชาชนทั่วไป ที่มีอาการเจ็บคอปวดเมื่อย หรือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจเคยสัมผัสผู้ป่วยโควิด

โดยวิธีรักษาจะตรวจคัดกรองเหมือนในคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย สั่งจ่ายยาโดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีใบประกอบวิชาชีพใบประกอบโรคศิลปะ สอบถามประวัติ จ่ายยา บาคาร่า พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ

ด้านนางสาวบุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการเวชกรรม สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ตำรับยาไทยที่รักษาอาการ Long COVID แบ่งออกตามกลุ่มอาการ ประกอบด้วย

  • กลุ่มยารักษาลมปลายไข้ ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ ยาตรีเกสรมาศ
  • กลุ่มยาปรับธาตุ ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยามันทธาตุ ยาตรีผลา
  • กลุ่มยารักษาตามอาการ ได้แก่ ยาแก้ไอ เช่น ยาประสะมะแว้ง ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาอำมฤควาที ยาปราบชมพูทวีป ยาประสะจันทน์แดง ยาจันทน์ลีลา ยาเขียวหอม ศุขไสยาศน์ น้ำมันกัญชา ยาแก้ลมแก้เส้น เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ตัวยาทั้งหมดที่นำมาใช้กับผู้ป่วยได้รับการรับรอง ผ่านมาตรฐานการใช้ยาที่มีองค์ความรู้ดั้งเดิมยืนยันความปลอดภัย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั่วประเทศ ยึดรูปแบบนี้ในการดูแลผู้ป่วยอาการ Long COVID เน้นเรื่องปรับสมดุลธาตุลมปลายไข้เป็นหลัก หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาอาการ Long COVID เข้ากระบวนการติดตามประเมินผล 2 อาทิตย์ หลังจากทานยา 1 อาทิตย์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 อาการดีขึ้นและหายในที่สุด เนื่อง Long COVID เป็นอาการบ่งชี้ไม่รุนแรง แต่หากไม่รับการรักษาส่งผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวันทางการแพทย์แผนไทยเรียกร่างกายเสียสมดุล โดยขณะนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการคลินิกแผนไทยเคลื่อนที่ได้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ได้ฟรีตลอดการจัดงาน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคมนี้