ครม.เคาะ 8 มาตรการลดค่าครองชีพ รอบใหม่ 3 เดือน เริ่ม ก.ค.-ก.ย.65

ครม.มีมติเห็นชอบ มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง 8 มาตรการ โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

1. ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และให้สิทธิ์ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน ซื้อก๊าซ ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565
2. ขายปลีก LPG อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

3. สำหรับผู้ถือบัตรคนจน

  • ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตร
  • เพิ่มเงินช่วยเหลือซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน

4. ช่วยค่าน้ำมัน 250 บาทต่อเดือน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียน
5. คงค่าราคาตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร
6. ดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมันเข้ากองทุนน้ำมัน
7. มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว อบรม สัมมนา จัดงาน ในเมืองหลักหักภาษีได้ 1.5 เท่า เมืองรองหักภาษีได้ 2 เท่า (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565)
8. ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาโครงการไปจนสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 เว็บสล็อต